Festivalul-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii "Micul Prinţ"

proiectul poetei Renata Verejanu, realizat de Organizatia Mondiala a Copiilor Talentati

Regulamentul Concursului MP

Micului Print demareaza Edi?ia a XX

Regulamentul
Festivalului-Concurs International
al Talentelor Lumii “Micul Print”

(extras)

Autorul acestui proiect
ndragit de c?tre tinerele talente din multe ??ri
este poeta Renata Verejanu.
Implementeaz? proiectul Organiza?ia Mondial? a Copiilor Talenta?i (OMCT),
primul ONG interna?ional cu cartierul general n R.Moldova
?i statut participativ la Consiliul Europei.

Parteneri: (e de dorit s? sus?in? copiii talenta?i)
Administra?ia Public? Local? (APL), ministere, institu?ii,
sectorul bancar, sectorul privat, mass-media, ambasadori
si chiar sefi de state…

personalitati: compozitori, interpre?i, poe?i…
I.Proiectul este realizat prin Festivalul-Concurs Interna?ional
al Talentelor Lumii Micul Prin?.
Cu acest proiect Organizatia Mondiala a Copiilor Talentati
a fost unul dintre actorii programului Na?iunilor Unite (2001-2010)
Decada Culturii P?cii ?i Non-Violen?ei n folosul copiilor lumii.

1. Produc?torul Festivalului-Concurs Interna?ional al Talentelor Lumii
Micul Prin? este Organiza?ia Mondiala a Copiilor Talenta?i.

2. Genericul oficial al Concursului:
Noi descoperim, promovam ?i ocrotim tinerele talente.

3. Imnul Concursului: cntecul Imnul Festivalului-Concurs Interna?ional
Micul Prin?.
Muzica Mihai Constantinescu, Versuri Renata Verejanu.


4. Obiectivul strategic lansarea unor noi modalit??i de comunicare
ntre culturi ?i popoare prin cei mai talenta?i reprezentan?i
ai fiec?rei ??ri participante.

II. Organizarea Concursului: Sec?iuni, probe, condi?ii

Festivalul-Concurs International al Copiilor Talentati Micul Print
este jurizat dup? trei categorii de vrst? :

8-10 ani,
11-14 ani,
15-18 ani,

Fiecare participant la Concurs este admis
doar n una din sec?unile Concursului:
Cntec,
Dans,
Poezie proprie.

Instrumenti?ti: acordeon, chitar?, nai, vioar?, fluier, cobz?, trompet?
Tineri compozitori particip? autori cu vrsta de pn? la 21 ani, sau lucr?rile dn?ilor, interpretate de tineri interpre?i
cu vrsta de pn? la 18 ani.

III.Condi?ii de participare:

Participan?ii se nscriu prin expedierea c?tre OMCT a unui CV,
alc?tuit pe propria r?spundere,
un CD cu cantecul pentru concurs (sau prin E-mail),
o poz? color
Cei care trec preselec?ia achit? taxa de participare ?i
primesc invita?ie la etapa interna?ional? a Concursului.
Fiecare participant ?i pregate?te programul/proba sa la alegerea proprie.

Interpret?rile se produc pe viu n Concurs, ?i pe viu la Concertul de Gal?

Sunt permise utilizarea urmatoarelor formate de acompaniement:
CD sau minidisk calitative.

Participan?ii la Concurs ofer? garan?ii precum c? nici unul
din autorii pieselor sale (compozitor, poet, interpret etc.)
nu vor avea solicit?ri ulterioare n ce prive?te onorarii
sau drepturi de autor din partea Concursullui Micul Prin?,

Durata unei probe nu va dep??i 3,0 minute.

Condi?ie obligatorie:
muzica, versurile si aranjamentul fiecarei probe trebuie
s? corespund? vrstei participantului.
Nu se admit cantece politice, cu mesaj rasial etc.

Cntecele interpretate pot apar?ine oricarui gen muzical
(balad?, pop-dance, dance, euro-pop,
pop-rock, R&B, disco, latino etc.).
Hit-urile interna?ionale sunt acceptate.

IV.Jurizarea se efectuieaz? de c?tre un Juriu International profesional.
La fiecare edi?ie to?i membrii sau cel pu?in 2/3 din num?rul membrilor
sunt personalit??i noi.

Pre?edintele Juriului Interna?ional este la fiecare edi?ie
o alt? personalitate din una dintre ??rile participante la Concurs.
Num?rul membrilor poate varia de la o edi?ie la alta,
ntre 6 ?i 12 membri.
Mimbrii Juriului Interna?ional primesc diplme de nivel interna?ional,
trofeul Concursului.

V. Premii.
Micul Prin? este unicul Concurs Interna?ional
la care fetele ?i b?ie?ii nu concureaz? ntre ei,
criteriu ce nlesne?te nespus concuren?a
mai ales pentru b?e?i.
Festivalul-Concurs Interna?ional al
Talentelor Lumii Micul Prin?
ofer? un num?r impun?tor de premii:

Marele Premiu si Trofeul
la prin?i (b?ie?i) ?i separat la prin?ese (fete),

Premiul I, II ?i III la prin?i (b?ie?i)
?i separat, la princese (fete),

Premii Speciale,
Diplome de laureat,

VI. Cheltuieli pentru Concurs:

Concursul ofer? un mare PRESTIGIU.

OMCT este un ONG de creatie (de copii ?i tineret)
?i nu dispune de fonduri ?i surse financiate.
Toat? activitatea se desf??oar? doar pe munc? de voluntariat
a echipei care implementeaz? proiectul.
Cu toate acestea, OMCT va suport? toate cheltuielile
necesare pentru organizarea ?i desf??urarea la cel mai nalt nivel
a unui asemenea eveniment cultural-educa?ional de nivel interna?ional:

- Cazare n hotel ?i hran? a Juriului Interna?ional,

- Cazare n hotel a tuturor participan?ilor
(cei din familii modeste, pe gratis),

- Editarea unui edi?ii speciale a Micul Prin? (color)
?i a Ziarului Copiii Europei, cu poze ?i materiale
ale tuturor partipan?ilor, care se va lansa n ziua Concursului,

- Editarea diplomelor pentru to?i participan?ii ?i membrii Juriului,

- Confec?ionarea banerelor pentru Concurs, a afi?elor de calitate etc.

- Editarea ?i confec?ionarea Trofeelor Concursului, a medaliilor, alt? atributic?
cu Concursului.

- Arenda s?lii pentru Concurs ?i a celei mai de prestigiu s?li
pentru Concertul de Gal? ?i Decernarea Premiilor,

- Arenda aparaturii pentru sonorizarea s?lilor, lumini, amenajarea scenei, microfoane de calitate…
- Filmarea evenimentului cultural-educa?ional ?i difuzarea la TV,

- Publicitate, foto, intre?inerea paginilor web site ?i blog-urilor Concursului,

- Internet, telefon, transport intern,

- Cadouri pentru participan?i,

- editarea ?i confec?ionarea insignelor, a ecusoanelor, a invita?iilor,

- Dou? recep?ii (cina festiv? pentru to?i participan?ii,
membrii Juriului Interna?ional) etc.

Participan?ii la Concurs ?i inso?itorii dn?ilor (care poate fi un numar nelimitat), ?i suport? cheltuielile de cazare, hran?, transport etc.
Copiilor talenta?i afla?i in dificultate OMCT le suporta cheltuielile
de hotel.

VII. Taxa de participare:

Participan?ii achit? taxa de participare, de regul?, la nscriere.
Ultimii ani taxa este constant? (50 euro).

VIII. Fiecare ?ara participa n Concurs cu 1-3 participan?i,
indiferent dac? a mai participat sau nu.
Nu se admit n concurs participan?i
ai caror p?rin?i, rude, profesori etc.
sunt membri ai Juriului Interna?ional.
Nu poate fi membru al Juriului Interna?ional
un compozitor, interpret, muzician, profesor etc.
al carui elev, copil, ruda etc. participa n Concurs.

Se retrage premiul c?tigat n Concurs participantului,
care (el sau p?rin?ii) aduc prejudicii morale sau materiale Concursului.

IX. Proiectul ofera prestigiu ?i lanseaz? la nivel interna?ional.
Sunt admi?i n Concurs doar participan?ii selecta?i n termenul prev?zut.
Termenul limita de inscriere n Concurs este decis la fiecare edi?ie de organizatori.

1 iunie 1993 1 iulie 2013
All Rights Reserved WOTC

This entry was posted on joi, ianuarie 24th, 2013 at 1:23 and is filed under Diverse. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X